6 Tháng Bảy

2 căn hộ đầy nắng với thiết kế hiện đại (P2)