Căn Hộ Hiện Đại Riviera Point 100m2 - A.Long
Căn Hộ Hiện Đại Riviera Point 100m2 - A.Long
 Căn Hộ Hiện Đại Estella 50m2 - A.Phong
Căn Hộ Hiện Đại Estella 50m2 - A.Phong
Căn Hộ Hiện Đại River 60m2 - A.Tùng
Căn Hộ Hiện Đại River 60m2 - A.Tùng