Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 100m2 - 119m2