Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 120m2 - 139m2