Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 140m2 - 159m2