Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 40m2 - 49m2