Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 50m2 - 59m2