Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 60m2 - 69m2