Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 70m2 - 79m2