Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 80m2 - 89m2