Chung Cư The Golden An Khánh - Diện Tích 90m2 - 99m2