Chung Cư Vincomes Đồng Khởi - Diện Tích 100m2 - 119m2