12 Tháng Bảy

Nét cũ kỹ lấp ló sau cái nhìn hiện đại (P3)